Monthly Archives: ianuarie 2014

LEGE nr. 113 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura

Parlamentul României adopta prezenta lege. Art. I Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari: 1.La articolul I punctul 1,...
more