Monthly Archives: aprilie 2014

Hotarirea Guvernului nr. 971 din 29 decembrie 1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol

Hotarirea Guvernului nr. 971 din 29 decembrie 1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol Articolul 1 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice: a.pescuitul sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice,...
more

ORDIN nr. 642 din 15 iulie 2005 privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica

ORDIN nr. 642 din 15 iulie 2005 privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica Avand in vedere prevederile art. 22 si ale art. 3825 alin. (2), (3), (4) si (5) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand...
more

Legea nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Legea nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura Legea nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 200 din 20 aprilie 2001 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. TITLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Protectia fondului piscicol, pescuitul si acvacultura sunt activitati de interes general,...
more

LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

LEGEA nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza...
more