ORDIN nr. 642 din 15 iulie 2005 privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica

ORDIN nr. 642 din 15 iulie 2005 privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica
Avand in vedere prevederile art. 22 si ale art. 3825 alin. (2), (3), (4) si (5) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere art. 6 lit. a) si b) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand referatele de aprobare nr. 1.435 din 21 iunie 2005 si nr. 8.545 din 15 iulie 2005, intocmite de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, respectiv de Directia conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:
Art. 1
Se interzice, pe o perioada de 5 ani, pescuitul in scop comercial si in scop recreativ/sportiv al speciilor cu valoare ecologica prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se interzice, pe o perioada de 3 ani, pescuitul in scop comercial al urmatoarelor specii de pesti cu valoare economica:
a)stiuca (Esox lucius);
b)lin (Tinca tinca);
c)caracuda (Carassius carassius);
d)mihalt (Lota lota);
e)rechin de Marea Neagra (Squalus acanthias) pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
(2)Comercializarea puietului si a pestelui de consum din speciile mentionate la alin. (1), obtinut din activitatea de acvacultura, face exceptie de la prevederile prezentului ordin.
Art. 3
(1)Pentru protejarea reproducatorilor speciilor de sturioni din Dunare (morun, nisetru, pastruga, cega, viza si sip) se interzic pescuitul in scop comercial si pescuitul recreativ/sportiv al acestor specii, pe tot timpul anului, pe o perioada de 3 ani, in urmatoarele zone de protectie:
a)zona din fata gurilor de varsare ale Dunarii in Marea Neagra, pe o lungime de 5 km spre largul marii si pe un coridor lat de 2 km, socotit cate un kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe, Sulina si Chilia;
b)zona Cotul Pisicii (Mm 69-64);
c)zona Fetesti-Stelnica (km 40-35).
(2)Marcarea pe teren a zonelor de protectie se face prin grija Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, ca gestionari ai resurselor acvatice vii.
(3)In zonele de protectie este permisa capturarea reproducatorilor de sturioni destinati folosirii in statiile de reproducere artificiala, pe baza autorizatiei speciale de pescuit si/sau a autorizatiei de pescuit in scop stiintific, conform prevederilor legale.
Art. 4
Pentru protejarea unor specii cu valoare economica, admise la pescuit comercial si/sau sportiv, se modifica dimensiunile minime in centimetri ce permit retinerea pestilor din urmatoarele specii:
a)biban - 20 cm;
b)crap - 45 cm;
c)calcan - 50 cm;
d)chefal - 30 cm;
e)somn - 65 cm;
f)salau - 50 cm;
g)stiuca - 50 cm.
Art. 5
Pentru determinarea precisa a ariilor de refugiu ale acestor specii periclitate, cu valoare economica si/sau ecologica, gestionarii resurselor acvatice vii (Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", Regia Nationala a Padurilor - Romsilva) vor finanta studii de specialitate. De asemenea, gestionarii resurselor acvatice vii au obligatia sa finanteze, in baza studiilor de specialitate, elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, realizarea unor programe de inmultire in captivitate si de populare.
Art. 6
Pentru determinarea precisa a speciilor protejate, gestionarii resurselor acvatice vii vor realiza determinatoare de lucru cu fotografii color pentru gestionari si personalul de paza, control si inspectie.
Art. 7
Pentru monitoringul ecologic si managementul durabil al resurselor autoregenerabile piscicole se vor finanta de catre administratorul si gestionarii resurselor acvatice vii, in conformitate cu Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, evaluarea anuala a stocurilor de pesti si studii de evaluare a TAC-ului, cu stabilirea cu precadere a gradelor de vulnerabilitate a speciilor enumerate in anexa, in conformitate cu Conventia diversitatii biologice a Organizatiei Natiunilor Unite, Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) si Programul "Natura 2000" al Uniunii Europene.
Art. 8
Gestionarii resurselor acvatice vii si beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal calificat paza si supravegherea in vederea respectarii prezentului ordin.
Art. 9
Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura impreuna cu Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si cu Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" va organiza si va sustine financiar derularea prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola a programelor de reconversie profesionala pentru pescarii profesionisti, afectati de prevederile prezentului ordin.
Art. 10
Perioada de interdictie poate fi prelungita in baza studiilor de specialitate, elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, acreditate si recunoscute de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.
Art. 11
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu

No Comments Yet.

Leave a comment